Instruktører

Birthe Hansen: Morgenmotionisterne

Anja Poulsen: Puslinge

Carina Poulsen:Jumping Fitness

Mads Vergo: Jumping Fitness

Anja Vergo:  Jumping Fitness og Voksen/barn

Bettina Andersen: Junior spring og Jumpers

Heidi Struve: Yoga

Henriette Bo Larsen Reimers: Danseserier 3. til 5. klasse

Ida Enggaard: Hjælpeinstruktør

Frederikke Kirkebye Andersen: Hjælpeinstruktør

Laura Kirkebye Andersen: Hjælpeinstruktør

 

Phillipa Bo Reimers: Hjælpeinstruktør

Sofie Ida Overgaard: Hjælpeinstruktør