• Badminton forside slider

høsrevy 2015
I 1987, da Ølsted Hallen blev færdig, fik daværende håndboldformand, Åge Sørensen, ideen om at holde en fest for byens borgere. Han kontaktede Arne Petersen - eller bare A. P., som han bliver kaldt, der var kendt for sin evne til at skrive tekster. A. P. sagde ja til at stå for 15 minutters underholdning inden fællesspisningen, og det udviklede sig hurtigt til "Høstrevyen",

høst
som har været på plakaten hvert år siden 1989. I mange år var det A. P. der skrev teksterne til høstrevyen i Ølsted, mens Åge Sørensen var den, der havde styr på det praktiske. Efter en snes år som koordinator overlod Åge Sørensen tøjlerne til Søren Hansen. I 2008 gav Søren stafetten videre til Henrik Hvidthøft. I 2015 tog Henrik orlov og overlod stafetten til Jan M. Hansen.